Ramowy rozkład dnia

 

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci.

Inicjowanie rozmów z dziećmi. Własna aktywność dziecka, zabawy integrujące dzieci. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Czynności higieniczno – samoobsługowe.

8:00 – 9:30

Śniadanie.

Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków  kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. 

Czynności higieniczne po śniadaniu.

9:30 – 10.30

Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

10:30 – 11:30

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery
i wycieczki.

(w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach). Obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna z uczniem.

Realizacja programów indywidualnych i poszerzających podstawę programową.

11:30 –12:30

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

Obiad. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków  kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

12:30 –14:00

Grupa I - Leżakowanie /bajkoterapia/muzykoterapia  – wyciszenie.

Grupa II, III, IV – zajęcia i zabawy wyciszające /bajkoterapia /muzykoterapia /ćwiczenia relaksacyjne/; stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dziecięcym, utrwalanie poznanych treści, indywidualna praca stymulacyjna, praca z dzieckiem zdolnym lub z trudnościami; praca dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela; pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacer.

14:00 –15:00

Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do posiłku.

Podwieczorek. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków  kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

15:00 - 16:00

Zabawy zgodne z  zainteresowaniami dzieci organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

Pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

Zajęcia dodatkowe:

Rytmika i logorytmika

Grupa I – czwartek, piątek

Grupa II – poniedziałek, czwartek

Grupa III – poniedziałek, piątek

Grupa IV – poniedziałek, piątek

 poniedziałek, środa

Katecheza:

Grupa III i IV - wtorek, czwartek

 

Opublikował(a): Barbara Dubaniowska Data publikacji: 05-10-2023 12:55 Modyfikował(a): Barbara Dubaniowska Data modyfikacji: 16-11-2023 10:07

Na skróty