Oferta edukacyjna

Nasze motto:

 

    „Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że      najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy.    Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.”

Janusz Korczak

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

 • Obok podstawy programowej oferujemy autorskie rozwiązania programowe rozbudzające zainteresowania światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.

 

 • Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia  w nauce szkolnej.

 

 • Pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców, rodzice są współautorami sukcesów swoich dzieci i partnerami  w działaniach przedszkola.

 

 • Zapewniamy duże, przestronne, jasne z naturalnym światłem sale, każda z własną łazienką  i szatnią.

 

 • Smaczne posiłki, nad którymi codzienny nadzór prowadzi szefowa kuchni, są dopasowywane do upodobań smakowych dzieci.

 

 • W ramach dnia zaplanowany jest czas na odpoczynek i relaksację,   w tym czasie  dzieci  mają możliwość organizacji czasu w zależności od indywidualnych potrzeb  i zainteresowań.

 

 • Kadra pracownicza – dyrektor, nauczyciele,  woźne, panie z kuchni, nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe -   to osoby z pasją, lubiące dzieci, pogodne, kompetentne i wykwalifikowane.

 

 • Prowadzimy zajęcia dodatkowe:
 • języka angielskiego,
 • rytmiki z logorytmiką,
 •  religii.

 

 • Komunikacja z rodzicami  jest codzienna i interpersonalna, bo rodzice są częścią  przedszkolnej społeczności. Rodzic odbierając dziecko  z przedszkola zawsze może uzyskać informacje od nauczyciela lub dyrektora przedszkola.
Opublikował(a): Barbara Dubaniowska Data publikacji: 05-10-2023 13:01

Na skróty